Kentsel Dönüşüm Zirvesi Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 11. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesinin sonuç bildirgesi açıklandı.

Kentsel Dönüşüm Zirvesi Sonuç Bildirgesi Açıklandı
16.05.2018 - Çarşamba

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 11. Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesinin sonuç bildirgesi açıklandı. 

Geçtiğimiz hafta İzmir Alsancak Mimarlık Merkezi Konferans Salonunda, başta İzmir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu olak üzere ilçe belediye başkanları ile gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesinde hazırlanan sonuç bildirgesi açkılandı.

Gerçekleştirilen oturumlar sonucu ortaya çıkan ana başlıklar ise şöyle oluşturuldu: 

"1. Kentsel dönüşümün hareket noktası ve değer olarak yer alması gereken en temel boyutunun insan olduğu,

2. Kentsel dönüşümün insanlarımızın ve ekonomimizin gelişimi ve kalkınması için ülkemizin en büyük ve önemli projelerinden biri olduğu,

3. Kentsel dönüşüm ve kentsel yenilenmenin her zaman gündemde tutulması gerektiği ve İzmir için hayati önem taşıdığı,

4. İzmir kentsel dönüşüm modelinin diğer şehirlere örnek olabileceği,

5. İzmir’in akıllı şehirlere yatırımı arttırmasının özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından çok önemli olduğu,

6. İzmir’in deprem riski altında olmasından dolayı ve kentsel dönüşümün acil bir zorunluluk olduğu,

7. İzmir’de toplu konut ihalelerine girecek müteahhit sayısının artması gerektiği, 

8. Akıllı kentin İzmir’ de bir hedef olduğu fakat öğrenerek ve uygulayarak ihtiyaç duyulan konularda programlar alarak geliştirilmesi gerektiği,

9. Revize planlarla kentsel dönüşüm yapılamayacağı ve bir faciaya gidilebileceği,

10. Herhangi bir afet durumunda İzmir’ de ekonomik kayıpların 30 milyar dolara çıkabileceği,

11. İzmir’ de yılda 25 bin bina dönüştürülebilirse yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebileceği,

12. Kentsel dönüşümün halkla bütünleştirilerek ve uzlaşarak geliştirilmesi gerektiği 

13. Tüm paydaşların üzerine düşen sorumluluklar çerçevesinde insani menfaatler boyutunda kentsel dönüşüme önem vermeleri gerektiği,

14. Kentsel dönüşümün etik boyutunun çok önemli olduğu ve herkesin daha çok kazanmak istediği bir rant anlayışıyla İzmir’de kentsel dönüşümün gelişemeyeceği,

15. İzmir de kentsel dönüşüm çalışmaları diğer şehirlere göre gecikse de bunun bir fırsat olduğu ve diğer şehirlerde yapılan hataların yapılmasını önleyeceği,  

16. Yeşil alanı, donatısı olmayan, insanların sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını gözetmeyen ve gidermeyen projelere kentsel dönüşüm projeleri denemeyeceği,

17. İnsan ve toplum sağlığının iyileştirilmesi, yüksek yaşam kalitesi sunan mekanların üretilmesi, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, azalan komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin kentsel dönüşümün önemli bir boyutunu oluşturduğu,

18. Kentsel strateji ve master plan yaklaşımın kentsel dönüşümün ana felsefesi olması gerektiği ve İzmir için hayati öneminin olduğu,

19. Kentsel dönüşüm sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin yerel yönetimlerin vizyon planı, stratejik planlama ve master plan peşinde koşması gerektiği,

20. Sosyal donatı alanlarının kentsel dönüşümün vazgeçilmez unsuru olması gerektiği ve projelerin buna göre geliştirilmesinin zorunlu hale getirilmesi,

21. Yatay mimari koşullarını yaratabilmek için ada bazlı dönüşümün İzmir’de motive etmek gerektiği,

22. Estetik tasarımlarla kentsel dönüşümün yapılması ve İzmir şehir dokusunun korunarak entegre edilmesi gerektiği,

23. Akıllı şehir çalışmalarının kentsel dönüşüm çalışmalarıyla entegre edilmesi gerektiği,

24. Sanayi alanlarının dönüştürülmesinin önündeki yasal engellerin bir an önce kaldırılarak İzmir’ in gelişimine önünün açılması gerektiği, 

25. İzmir Büyükşehir ve ilçe Belediyelerin yapacağı çalışmalarla tarihi dokuyu öne çıkarmasının gerektiği,

26. İzmir İlçe Belediyelerinin kentsel dönüşümün içine daha fazla girmelerinin gerektiği,

27. Sosyal ve ekonomik boyutun kentsel dönüşümde ön plana alınması, insan ve mekan kavramı ekseni üzerine oturtulması gerektiği,

28. Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için halkla ilişkiler ve iletişim sürecinin geliştirilmesi gerektiği,

29. 6306 nolu yasa ile diğer belediye yasalarının entegre edilmesi gerekliliği

30. Kentsel dönüşüm kanununun inovatif bir hale getirilmesi için karbon salınımının azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması konularının 6306 nolu yasanın içine koyulması gerektiği,

31. Malik, müteahhit ve belediyenin iş birliği içinde olması gerektiği,

32. Otopark ve donatı alanlarını projede çözemeyenlerin ruhsatlarının verilmemesi gerektiği,

33. İzmir’in otopark sorununun ivedi bir şekilde ele alınması ve çözülmesi gerektiği,

34. İzmir’e olan göçün yönetilmesi için gerekli çalışmaların acil başlatılması gerektiği,

35. Göç doğru yönetilirse İzmir’in betonlaşma ve yüksek binalardan çok yaşanabilir konutlara kavuşabileceği,

36. Proje geliştiren müteahhit firmaların İzmir’e göç eden insanların beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre proje geliştirmeleri gerektiği, 

37. Kentsel dönüşümün Türkiye’nin geleceği olduğu,

38. Kentsel dönüşümün şehre ve şehir dokusuna katkısı olması gerektiği, 

39. Gecekondulaşma sürecinde terörün arttığı, kentsel dönüşümün bunu engellediği gerçeğinin unutulmaması gerekliliği,

40. Tip sözleşmelerin geliştirilmesi gerektiği,

41. Maliklerinde haklarını koruyabilecek ama süreci hızlandıracak bir tebligat yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği, 

42. Gayrimenkul danışmanlarının kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşmalarının ve bu sürecin içene daha fazla müdahil olmaları gerektiği,

43. Fizibilite ve değerleme kavramlarının kentsel dönüşüm için hayati önem taşıdığı bu çalışmalar yapılmadan projelere başlanmaması gerektiği, 

44. Müteahhitlerin ek maliyetlerle karşılaşmamaları için özellikle yasadaki hukuki süreçlerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususların çok olduğu ve bu konuda hukuki danışmanlığın İzmir’ de gelişmesinin önemi,

45. Donatı alanlarının artmasıyla suç oranlarının düşeceği,

46. Kentsel dönüşüm projeleri için çok daha düşük faizli kredi imkanlarının devlet desteği ile sağlanması gerekliliği,

47. Kentsel dönüşümde garantör kredisi tesis ederek projelere finansman sağlanabileceği vurgulandı." 

Fırsat Projeleri

Queen Bomonti

İSTANBUL / ŞİŞLİ

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Sinpaş Finans Şehir

İSTANBUL / ÜMRANİYE

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

45 Yıllık Sinpaş Olunca Ev Alması 5 Dakika

Eston Şehir Koru

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Eston Şehir Koru'da Müstakil Hayat Sizi Bekliyor

Nef Reserve Kandilli

İSTANBUL / ÜSKÜDAR

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Nef Reserve Kandilli'de Yeni Bloklar Satışta

Akzirve Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat

Akzirve Strada Bahçeşehir'den Büyük Fırsat