Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı Muafiyeti

Kentsel dönüşüm kapsamında evini ve işyerini yıkan hak sahipleri bazı harçlardan muaf tutuluyor. Peki kentsel dönüşüm tapu harcı muafiyeti nedir?

Kentsel Dönüşüm Tapu Harcı Muafiyeti
07.08.2017 - Pazartesi

Kentsel dönüşüm kapsamında evini ve işyerini yıkan hak sahipleri bazı harçlardan muaf tutuluyor. Peki kentsel dönüşüm tapu harcı muafiyeti nedir? Kentsel dönüşüm tapu harcı muafiyeti kalktı mı? İşte detaylar...

Tüm Türkiye'de hızla devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ülkemizde 6306 sayılı kanun gereğince uygulanıyor. Bu uygulamadan yararlanarak evini veya işyerini yıkan hak sahiplerine bazı muafiyetler sunuluyor. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince, kentsel dönüşümde yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutuluyor.

27 Ekim 2016 tarihinde kentsel dönüşüm uygulama yönetmeliğinde yer alan "Uygulama alanında gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.” maddesi akıllara kentsel dönüşüm tapu harcı muafiyeti kalktı mı? sorusunu getirdi. Ancak yapılan değişiklik sadece müteahitleri kapsamaktadır. Bu nedenle kentsel dönüşüm harç muafiyeti devam etmektedir.
 

Fırsat Projeleri