home
kapat

İzmir'de Eğitime Dev Yatırım

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daiesi Başkanlığı, Büyükçiğli'de 24 derslikli ortaokul binası inşaat ihalesi yapacağını açıkladı. 

İzmir'de Eğitime Dev Yatırım
15.11.2017 - Çarşamba

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Daiesi Başkanlığı, Büyükçiğli'de 24 derslikli ortaokul binası inşaat ihalesi yapacağını açıkladı. 

Defterdarlıktan yapılan açıklamada Çiğli ilçesi, Büyükçiğli Mahallesi 11588 ada 1 parselde konumlanan 8 bin 40 metrekarelik arsa üzerinde arsa karşılığı 24 derslikli ortaokul binası yaptıralacağı belirtilerek, 10 milyon 210 bin 197 lira maliyetle hayata geçirilecek olan ortaokul binası yapımı için Buca, Çeşme, Karaburun ve Menemen ilçelerinde, konut alanı imarlı 8 adet arsa verileceği duyuruldu. Açıklamada defterdarlık tarafından 24 derslik ortaokul binası projesi için 2 milyon 59 bin lira geçici teminat bedeli istendiği de kaydedildi. 

İHALE TARİHİ DE BELLİ

Defterdarlık projeye ilişkin ihalenin ise İzmir Defterdarlığında pazarlık usulü ile 14 Aralık 2017 Perşembe günü saat 14.00'de yapılacağını duyurdu. 

Defterdarlıktan yayımlanan ihale şartları ve detaylı bilgiler ise şöyle: 

"İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:
ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ (Tablo: 1)
 
İLİ    İLÇESİ    MAHALLESİ    ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ    CİNSİ    İMAR DURUMU    UYGULANACAK OLAN PROJE VE BEDELİ
İzmir    Çiğli    Büyükçiğli    11588    1    8.040,00    Arsa    İlköğretim alanı    MEB-2014-24 OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL BİNASI - PROJE BEDELİ (%10 Çevre Düzenlemesi KDV Dahil) 10.210.197,80 TL
 
İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK OLAN TAŞINMAZ (Tablo: 2)
 
İLİ    İLÇESİ    MAHALLESİ    ADA    PARSEL    YÜZÖLÇÜMÜ (m2)    CİNSİ    İMAR DURUMU    TAŞINMAZ RAYİÇ DEĞERİ (TL)
İzmir    Buca    İnönü    8140    2    1.282,00    Arsa    Konut alanı      4.658.852,10
İzmir    Buca    İnönü    7477    4      483,00    Arsa    Konut alanı      1.328.250,00
İzmir    Buca    Dumlupınar    7566    9      499,00    Arsa    Konut alanı      1.197.600,00
İzmir    Çeşme    Ilıca    5943    3      690,00    Arsa    Konut alanı      1.345.500,00
İzmir    Çeşme    Alaçatı    3040    13      386,00    Arsa    Konut alanı        694.800,00
İzmir    Karaburun    Saip    224    3      500,00    Arsa    Konut alanı        225.000,00
İzmir    Karaburun    Saip    224    5      500,00    Arsa    Konut alanı        225.000,00
İzmir    Menemen    Ulukent    3268    4      624,00    Arsa    3 kat konut alanı        617.136,00
    Toplam    10.295.000,00
 
1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 14/12/2017 tarihinde saat 14:00 de İzmir Defterdarlığında (7. Kat Toplantı Salonu) toplanacak Komisyon marifetiyle PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 - Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Ortaokul binası (%10 Çevre Düzenlemesi + KDV dahil) 10.210.197,80 TL maliyetli MEB-2014-24 OO PROJE NUMARALI 24 DERSLİK ORTAOKUL Binasına karşılık tablo 2 de belirtilen 8 (sekiz) adet ve toplam 10.295.000,00TL tahmini bedelli taşınmazlar verilerek bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 84.802,20TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4 - Projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 450 (dörtyüzelli) gündür.
5 - Geçici teminat bedeli 2.059.000,00 TL dir. (ikimilyonellidokuzbinTL)
6 - İhale dokümanı bedeli 500,00 TL (Beşyüz) dir.
7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat olan 2.059.000,00 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.izmir.gov.tr ve www.izmirdefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur"

Emlak Editörü
Gayrimenkul Sektörüyle ilgili 8 yılı aşkın süredir emlak haberleri hakkında bilgiler sunuyor.
 • Ege Vadisi

  ANKARA / ÇANKAYA

  Sinpaş Ege Vadisi'nde 0,75 Vade Oranı

  Sinpaş Ege Vadisi'nde 0,75 Vade Oranı

 • Sinpaş Marina Ankara

  ANKARA / ÇANKAYA

  Sinpaş Marina Ankara'da Hem Marina Havası Hem Kanal Manzarası

  Sinpaş Marina Ankara'da Hem Marina Havası Hem Kanal Manzarası

 • Aydos Land

  İSTANBUL / PENDİK

  2020'de Ev Sahibi Olma Fırsatıı!

  2020'de Ev Sahibi Olma Fırsatıı!

 • Metrolife

  İSTANBUL / SANCAKTEPE

  Yuva Kuracaksan Net 0,79 Vade Oranıyla Ev Alacaksın Sinpaş'tan

  Yuva Kuracaksan Net 0,79 Vade Oranıyla Ev Alacaksın Sinpaş'tan

 • Demir Country

  İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

  Projede Fırsat'tan Demir Country'e Özel Tatil Kampanyası!

  Projede Fırsat'tan Demir Country'e Özel Tatil Kampanyası!

 • Nirvana Güneşli

  İSTANBUL / BAĞCILAR

  İstanbul'un Merkezinde Böyle fiyat Yok!

  İstanbul'un Merkezinde Böyle fiyat Yok!

yukarı