İskan Nedir? İskan Olmazsa Ne Olur?

Ev alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri iskan konusudur. Peki iskan nedir? İskan olmazsa ne olur? 

İskan Nedir? İskan Olmazsa Ne Olur?
22.06.2017 - Perşembe

Kelime anlamı olarak yerleştirme yurtlandırma anlamına gelen iskan kavramı, ev sahibi olmak isteyen herkesi yakından ilgilendiren iskan konusu iskan nedir? ve iskan olmazsa ne olur? Sorularını akla getirmektedir. Şimdi bu soruları yanıtlayalım. 


İskan Nedir?


İskan binanın projesine uygun olup olmadığını gösteren belgedir. İskan nedir? sorusunu daha detaylı cevaplandırmak gerekirse iskan, ilgili yapının projedeki standartlara uygun yapıldığını kanıtlayan belgenin adıdır yani bir başka açıdan bakıldığında oturma iznidir. Bir binanın ya da yapının iskan alabilmesi için merdivenlerin yapıya projede belirtildiği gibi yapılması, deprem riskine karşı binanın dayanıklılığı, yangın tüplerinin yerleşim biçimi ve konutların projede belirtildiği gibi inşa edilmesi gibi unsurların projede yer aldığı gibi tamamlanması gerekmektedir. İskan süreci “İskan Olmazsa Ne Olur?” sorusunu akla getirmektedir.


İskan Olmazsa Ne Olur?


İskan, yapının resmi hale getirilmesi anlamına gelmektedir. Bundan dolayı inşa edilecek binanın kat mülkiyeti tapusu alabilmesi için mutlaka iskan ruhsatının daha önceden alınmış olması zorunludur. Binanın iskanının olmaması kaçak yapı anlamına gelmektedir. Kaçak statüsündeki binalara ise elektrik, su, doğalgaz vb. gibi hizmetler sağlanamaz. Bütün bunların yanında belediyeler uygun gördüğü takdirde bu yapılar için para cezası kesebilir ya da yıkım kararı verebilir.

Fırsat Projeleri