İskan Nedir?

Ev sahiplerini yakından ilgilendiren iskan nedir? İskan nasıl alınır? Sorularını sizin için cevaplandırdık…

İskan Nedir?
15.06.2017 - Perşembe

Müteahhitleri olduğu kadar ev alacak olanları da ilgilendiren konulardan biri de iskan konusu… İskan kelime anlamı olarak yerleştirme, yurtlandırma anlamına gelse de inşaat sektörü açısından iskan nedir? Sorusunu daha geniş açıdan cevap vermek gerekiyor. İskan, binanın ruhsatına uygun olarak tamamlandığını gösteren belgeye verilen isimdir. Yani ilgili yapının projeye uygun standartlarda yapıldığını taahhüt eden belgenin adıdır. Bir diğer anlamı ise oturma izni ya da yapı kullanım iznidir. 

İskan alınabilmesi için yapılacak binanın, projede belirtildiği gibi merdivenlerinin uygunluğu, yapının deprem riskine karşı dayanıklılığı, yangın söndürme tüplerinin yerleşimi, dairelerin projede belirtildiği gibi inşası gibi kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Yapılacak binanın kat mülkiyeti tapusu alabilmesi için mutlaka iskan ruhsatının daha önceden alınmış olması gerekmektedir.


İskan Nasıl Alınır? 


Binayı inşa eden firma ya da kişi inşaatı projeye uygun olarak yapmazsa iskan alamaz. İskan ruhsatı almak için söz konusu yapının tamamlanmış olması gerekmektedir. Yapı tamamlandıktan sonra onay veren belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimine, yapının bitmiş olduğun belirten dilekçe yoluyla bildirilerek iskan alınmaktadır. Yapılan inceleme sonucu inşaatın projeye uygun gerçekleştirildiğine karar verildiğinde iskan alınarak ilgili tapu dairesine gidilip belge kat mülkiyetine geçirilmektedir. 


İskan Alınmazsa Ne Olur? 


İskanın binaların proje uygun yapıldığını kanıtlayan belge olduğunu belirtmiştik. Peki iskan alınmazsa ne olur? İskanı olmayan bina, yapı kullanımına izni olmadığı için kaçak statüsüne girer ve elektrik, su, doğalgaz vb. gibi hizmetlerden faydalanamaz. Belediyeler uygun gördüğü takdirde bu yapılar için para cezası kesebilir ya da yıkım kararı verebilir.
 

Fırsat Projeleri