Işık Gökkaya, Yeşil Yatırım'dan Ayrıldı

Işık Gökkaya, Yeşil Yatırım Holding'in yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliğinden istifa ederek ayrıldı.

Işık Gökkaya, Yeşil Yatırım'dan Ayrıldı
16.11.2017 - Perşembe

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu üyesi istifa ve atama hakkında açıklama yaptı. 

Yeşil Yatırım'ın yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliğinden ayrılan Işık Gökkaya'nın istifası kabul edildi.

Şirketin kurumsal yönetim komitesinin önerileri ile Onur Akçay'ın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve başkan vekili olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yeşil Yatırım'ın KAP açıklaması:
Yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliğinden ayrılan Işık Gökkaya'nın istifasını kabulü ile Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Onur Akçay'ın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve başkan vekili olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Fırsat Projeleri