İnşaat Sektörü Yüzde 25 Büyüdü

Türkiye 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5.1 büyüken inşaat sektörü ise yüzde 25 oranında bir büyüme gerçekleştirdi.

İnşaat Sektörü Yüzde 25 Büyüdü
13.09.2017 - Çarşamba

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyürken, üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 16,3 yükselerek, 734 milyar 211 milyon lira olarak belirlendi.

Türkiye bu yüksek büyüme hızıyla  gelişmekte olan ülkelerden ve OECD ülkelerinden pozitif yönde ayrıştı. Türkiye ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 2,3 olan Avro Bölgesi'ne göre iki kattan fazla büyüdü.  Büyümede Türkiye G-20 ülkeleri arasında Çin (yüzde 6,9) ve Hindistan'dan (yüzde 5,7) sonra üçüncü sırada yer aldı.

İkinci çeyrekte sanayi sektöründe artan üretim, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri ve vergi teşviklerinin etkisiyle yurt içi talepteki yükseliş sonucu hizmetler sektöründe yaşanan canlılık büyümenin temelini oluşturdu.

Tarım sektörünün toplam katma değeri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,7 artış gösterirken, bu sektörün büyümeye katkısı 0,2 puan oldu.

Sanayi sektörünün katma değeri yüzde 6,3 artarken, büyümeye katkısı da 1,3 puan olarak gerçekleşti. Öte yandan inşaat sektöründe de önemli bir ivme kaydedildi.

Kamunun yaptığı yol, köprü ve otoyol harcamaları dahil inşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 25 büyürken, sektörün üretim tarafında katma değer olarak büyümesi yüzde 6,8 olarak hesaplandı. İnşaat sektörünün ekonominin büyümesine katkısı da 0,5 puanı buldu.

Söz konusu dönemde hizmetler sektöründe katma değer, inşaat sektörü dahil olmak üzere yüzde 5 artarken, bu sektörün büyümeye katkısı da toplam 3,2 puan olarak hesaplandı.

Fırsat Projeleri