İnşaat Malzemelerinde Üretim Zirve Yaptı

Türkiye İMSAD Şubat 2018 Sektör Raporu’na göre inşaat malzemelerinde üretim kapasite artışı % 6,4 ile son 5 yılın zirvesini gördü.

İnşaat Malzemelerinde Üretim Zirve Yaptı
03.03.2018 - Cumartesi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Şubat 2018 Sektör Raporu’nu yayımladı. Rapora göre inşaat malzemeleri üretim kapasitesi 2017 yılında %6,4 oranında büyüme gerçekleştirdi. Böylece üretim kapasitesi son 5 yılın rekor seviyesinde bir artış gösterdi.

İhracat hem yurtiçi hem yurtdışına bağlı yükseldi

Raporda inşaat malzemeleri sektörünün üretimin yanı sıra ihracatta da ciddi bir gelişme kat ettiği görülüyor. 2017 yılında sektörde ihracat % 8 artarak 16,38 milyar dolarlık hacme erişti. 2016 yılında ihracat hacmi 15,16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Türkiye İMSAD imzalı raporda yıllık ihracatın 3 yıl aradan sonra ilk kez artış gösterdiğine dikkat çekildi. Artışın sebepleri olarak ise yurtiçi inşaat sektöründe büyümenin hızlanması ve yurtdışı pazarlarının iyileşmeye başlaması gösterildi.

Kamu yatırımlarındaki küçülme sektörü olumsuz etkileyebilir

Rapor inşaat tarafında üretim ve ihracatta ciddi bir iyileşmeye işaret etse de, inşaatın önemli bir segmenti olan ‘konut’ için bir de uyarı içeriyor. Raporda 2016 ve 2017 yıllarında elde edilen olumlu tablo konut alımına yönelik teşviklere bağlanırken, 2018 yılında elde edilen normal düzeydeki seyir de, bu teşviklerin kesilmesinin bir sonucu olarak gösterildi. Türkiye İMSAD’ın raporunda ayrıca yüksek konut yapı ruhsatları ve konut yapı izinlerindeki artışa dikkat çekildi ve konut üreticilerini zor bir yılın beklediği vurgulandı. Rapora göre alınan yapı ruhsatlarının büyüklüğü sektör için ümit verici olsa da, bu ruhsatların büyük bir bölümü hayata geçemeyebilir. Ayrıca kamu yatırımlarındaki küçülmenin de inşaat işlerini olumsuz etkileyeceği belirtilirken, 88,1 milyar TL olarak belirlenen yatırım harcama oranının yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

Fırsat Projeleri