İnşaat İzni Süreçleri Kısaltılıyor

2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program'a göre artık inşaat izni süreçleri kısaltılacak.

İnşaat İzni Süreçleri Kısaltılıyor
01.10.2017 - Pazar

Türkiye'de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yatırımcının önündeki bürokratik süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak.

2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program'dan (OVP) derlenen bilgilere göre, gelecek üç yılda büyüme ve istihdamın daha fazla desteklenmesi amacıyla iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine önem verilecek.

Bu çerçevede, program döneminde şirket kurma ve tasfiye süreçlerinin iyileştirilmesi, iş ve yatırım süreçlerindeki işlem maliyetlerinin azaltılması, bürokratik süreçlerin kolaylaştırılması, hukuki ve mali öngörülebilirliğin artırılması önceliklendirilecek.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerinde merkezi idareyle yerel yönetimler ve büyükşehir belediyeleriyle diğer belediyeler arasındaki uygulama farklılıkları giderilecek, istenen onay ve belgelerinin sayısı azaltılacak.

İşletmelerin açılışı, faaliyetleri ve kapanışında gerekli başvuruların ve diğer işlemlerin tek merkezden yapılması için Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) hayata geçirilecek.

Yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik izin, onay ve işlemler elektronik ortama aktarılarak süreç hızı ve kalitesi artırılacak.

Yerel düzeyde yatırımcı destekleri, yatırım yerleri, izin ve ruhsat işlemleri konularında "tek durak ofis" yaklaşımı çerçevesinde kurumlar arasında iş birliği sağlanacak. Yatırım destek ofislerinin de kurumsal ve beşeri kapasitesi güçlendirilecek.

İnşaat izin süreçleri kısaltılacak ve inşaat ruhsatları tek imzayla verilecek. Diğer tarafından "çevresel etki değerlendirmesi (ÇED)"  kararı, yatırımcının buna ilişkin raporunu ilgili bakanlığa eksiksiz tesliminin ardından 2 ayda sonuçlandırılacak.

Fırsat Projeleri