İller Bankası'ndan Arsa İhalesi

İller Bankası İstanbul'un değer kazanan bölgesi Sultanbeyli Orhangazi'de bulunan 7 bin 445 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satışa çıkardı.

İller Bankası'ndan Arsa İhalesi
20.09.2017 - Çarşamba

İller Bankası İstanbul'un değer kazanan bölgesi Sultanbeyli Orhangazi'de bulunan 7 bin 445 metrekare büyüklüğündeki arsayı ihale ile satışa çıkardı. 18 milyon 500 bin TL bedel belirlenen arsanın ihalesi açık artırma yöntemi ile 6 Ekim'de saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Orhangazi Mahallesi'nde 107 ada 1 parselde yer alan 7 bin 445 metrekare büyüklüğündeki arsanın satışa çıkarıldığı belirtilerek, satışa konu olan arsanın ihalesinin ise 6 Ekim 2017 tarihinde saat 11.00'de yapılacağı ifade edildi.

Duyuruda ayrıca Sultanbeyli'deki arsanın sosyal tesisi alanı, ticaret + konut alanı ve yol fonksiyonlu olduğu kaydedilirken, 7 bin 445 metrekarelik arsanın 890 metrekaresi sosyal tesis alanı, 6 bin 229 metrekaresi ticaret+konut alanı ve 325 metrekaresi ise yol alanı olarak belirlendiği dile getirildi.

Arsanın muhammen bedeli 18 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken, arsanın geçici teminat mektubu ise 555 bin TL olarak açıklandı. Bu arada açık artırma ihalesinde arsa, yüzde 25'i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 24 ay taksitle satışa çıkarılıyor.

Söz konusu arsa için ihaleye giriş belgeleri ise şöyle:

- Gerçek kişi olması halinde, resmi kimlik belgesinin aslını ve 1 adet fotokopisini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği),

- Tüzel kişi olması halinde, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2. Maddesine göre tüzel kişiliğin gayrimenkul satın almaya yetkili olduğuna ilişkin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğundan 2017 yılında alınmış yetki belgesini, noter tasdikli imza sirkülerini ve Ticaret Sicil Gazetesini

- Vekaleten katılması halinde, gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, işbu ihaleye katılmaya, teklif vermeye, ihale bedelini ödemeye vb. hususlarda yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren noterde düzenlenmiş güncel tarihli vekaletnamesini,

- Geçici teminat mektubunu ve teyidini açık artırma ihalesi öncesi ihale komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler kontrol edildikten sonra her sayfası teklif sahibi tarafından imzalanmış işbu şartnameye karşılık katılımcıya bir bayrak numarası verilecektir.

Fırsat Projeleri