Hazinenin Tarım Arazileri Doğrudan Satılabilecek

Hazineye ait belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler, kullanıcılarına doğrudan satılabilecek.

Hazinenin Tarım Arazileri Doğrudan Satılabilecek
12.10.2017 - Perşembe

Torba Tasarı olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 22 maddesi daha TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a yeni düzenlemeler bulunuyor.

Hazineye ait olup, belediye mücavir alan sınırları içinde tarımsal amaçlı kullanılan araziler kullanıcılarına doğrudan satılabilecek. Ancak satışı yapılan arazilerin yalnız tarımsal amaçlı kullanılması gerekecek.

Araziler, rayiç bedelin üzerinden satılacak. Bu bedel taksitli olarak ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde, bu bedelin yüzde 30'u en geç üç ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.
 
Belediyeye bedeldiz devir

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan, Maliye Bakanlığınca tespit edilen ve üzerinde yapı bulunan Hazineye ait taşınmazlar öncelikle yapı sahiplerine satılacak ya da belediyeye bedelsiz olarak devredilecek. Yasa ile bunun için yapının 19 Temmuz 2003'ten önce yapılmış olması şartı 31 Aralık 2009 olacak.
 
Mükellef adresini bildirmeyebilecek

Mükellefler artık ikametgah adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirmek zorunda kalmayacak.
 
Vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrenciler ve Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan öğrenciler ayrıştırılacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için kuruma ait yurtlardaki öğrencilerin barınmalarının önündeki süre kısıtlaması kaldırılacak.

Fırsat Projeleri