Galataport'ta Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Galataport'ta Yenileme Çalışmaları Başlıyor
03.03.2017 - Cuma

Galataport liman sahasında yer alan ve kent kimliğinin önemli birer ögesi olan kültür varlığı yapıları ile ilgili koruma ve restorasyon çalışmaları, alınan izinlerin ardından başladı.

Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi olarak da bilinen Galataport Projesi kapsamında koruma ve yenileme çalışmalarına yönelik ilgili kurumlardan alınan izinler ışığında başladığı bildirildi.

Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ, kamuoyunda çıkan iddialara yönelik bir açıklamada bulundu. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Galataport liman sahasında yer alan ve kent kimliğinin önemli birer ögesi olan kültür varlığı yapıları ile ilgili koruma ve restorasyon çalışmaları, ilgili tüm resmi kurum ve mercilerden gerekli izinlerin tamamlanması ile başlamıştır.

18 Şubat 2017 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden, Karaköy Yolcu Salonu'nun yerinde güçlendirilerek korunabilecek bölümleri ile koruma çalışmaları için dahi yeterince güçlü olmayan ve olası bir güçlendirme çalışması ile bütüncül mimari karakteri ve tasarım özgünlüğü zarar görebilecek bölümleri belirlenmiş ve çalışmalar bu iki bölüm dikkate alınarak planlanmıştır.

Restorasyon projesi kapsamında yaptırılan taşıyıcı sisteme yönelik araştırmalar sonucu, yapı 'can güvenliği' kriterini sağlamadığı için korunabilen kısımlar ile riskli bölümler arasındaki bağ koparılmış, iki bölüm birbirinden kontrollü bir şekilde kesilerek ayrıştırılmıştır. Korunacak bölümde gerekli güvenlik önlemleri alınmış; can güvenliğini tehdit eden bölümler ise kontrollü olarak yıkılmıştır.

Karaköy Yolcu Salonu, İstanbul 2. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden onaylı restorasyon projesi kapsamında mimari karakterine ve modern dönem yapıları için önemli olan tasarım özgünlüğüne uygun olarak özgün detay, boyut, doluluk boşluk oranları ile yeniden inşa edilerek şehre kazandırılacaktır"

Fırsat Projeleri