Erzurum Palandöken'de Kargir Otel Satılıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15 milyon TL değerindeki 5 katlı otel ve bahçeyi ihale usulü satıyor. Belediye, arsa ve yapı için toplam bedel olarak 15 milyon TL fiyat belirledi.

Erzurum Palandöken'de Kargir Otel Satılıyor
08.03.2018 - Perşembe

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 15 milyon TL değerindeki 5 katlı otel ve bahçeyi ihale usulü satıyor. Belediye, arsa ve yapı için toplam bedel olarak 15 milyon TL fiyat belirledi.

Erzurum Büyükşelir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Palandöken ilçesinde yer alan kargir 5 katlı otel ve bahçenin ihale usulü ile satışa çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olduğu belirtilen ve Palandöken ilçesine bağlı Osmanbektaş Mahallesi'nde yer alan kargir 5 katlı otel ve bahçe ihale usulü ile satışa çıkarıldığı bilgisine yer verildi. Arsa ve yapı için toplam 15 milyon lira tutarında bedel talep edilirken, geçici teminat bedeli ise 450 bin lira olarak açıklandı.

Bu arada kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek olan ihale; 20 Mart 2018 günü, saat 14:00'da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

İhaleye ilişkin detaylar ve şartlar ise şöyle: 

"PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANBEKTAŞ MAHALLESİNDE BULUNAN 5 KATLI OTEL VE ARSASI

Sıra No: 1    
Ada: 8637    
Parsel: 1    
Niteliği: Kargir 5 Katlı Otel ve Bahçe
Ana Taşınmaz: 22 bin 967,36 metrekare
Pay/Payda: 1/1    
Muhammen Bedel TL (Arsa+Yapı): 15 milyon TL     
Yüzde 3 Geçici Teminat: 450 bin TL TL    
Şartname Bedeli: 250 TL

İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne 20/03/2018 Salı günü saat 13:45’e kadar teslim edilebilir. Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2 - Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.
5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.
7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 sayılı Yasaya göre aranacaktır.
8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, onaylayıp onaylamamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.
13 - Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.
14 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
15 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir."

Fırsat Projeleri

Skyland İstanbul

İSTANBUL / ŞİŞLİ

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

En Cazip Yatırım İçin Tek Anahtar

Sinpaş Finans Şehir

İSTANBUL / ÜMRANİYE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Strada Bahçeşehir

İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Strada Bahçeşehir'de Haftanın Fırsatı

Sinpaş Bursa Modern

BURSA / OSMANGAZİ

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Ege Vadisi

ANKARA / ÇANKAYA

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Aydos Country

İSTANBUL / SANCAKTEPE

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika

Sinpaş'ta 0,98 Vade Oranıyla Ev Alması 5 Dakika