Emlak Vergilerine İtiraz İçin Son 1 Hafta!

Emlak vergisi oranlarında itiraz için son gün 31 Temmuz olarak belirtiliyor…

Emlak Vergilerine İtiraz İçin Son 1 Hafta!
24.07.2017 - Pazartesi

Dört yılda bir hesaplanan emlak vergisi oranlarında gelecek yıl için öngörülen tutar eski bedelin ortalama 5 katına çıkıldı. Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belirlenen bu tutara itiraz için son gün 31 Temmuz olarak belirtiliyor. 


Yüksek Emlak Vergisine İtirazda Son Hafta

MGC Legal Hukuk Bürosu avukatları, kamuoyu gündeminde son günlerde yer alan yüksek emlak vergileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2018 yılı için öngörülen bedellerin eskiye oranla dört, hatta beş katına çıkması üzerine yapılacak itirazlar için son gün 31 Temmuz 2017 olarak belirtiliyor.


Emlak Vergisi Kanununun 11. maddesine göre tespit edilen emlak vergisi oranları ile ilgili MGC Legal Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Av. Mustafa Güneş şunları ifade etti: “213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre Türkiye’de bulunan tüm binalar, araziler ve arsalar emlak vergisine tabidir. Emlak vergisi oranları, tespit edilmektedir. Tespit işlemi Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesinde gösterilen usule göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak yapılmaktadır. Vergi değeri ise Takdir Komisyonlarınca dört yılda bir kez hesaplanmaktadır. 2018 yılında yeni belirlenen vergi değerleri yürürlüğe girecek ve 4 yıl süre ile geçerli olacaktır. Kanun gereğince, yeni emlak vergisi değerlerinin yürürlüğe girmeden 4 ay önce kamuya duyurulması zorunlu olduğundan, Takdir Komisyonlarınca ilgili yerlere bildirimler yapılmaya başlanmıştır. Bildirimlerin başlamasıyla bedellerin eskiye oranla dört, hatta beş katına kadar çıktığı mahaller olduğu kamuoyuna yansımaktadır.”


Av. Mustafa Güneş bu açıklamalara ek olarak; “Verilen süre içinde herhangi bir vergi mahkemesi nezdinde dava açılmamış ise takdir edilen vergi değeri kesinleşecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak için, gayrimenkul sahipleri önce vergi değerlerini muhtarlıklardan öğrenmeliler. Eğer haksız bir değerleme ile karşılaştıklarını düşünüyorlarsa, 31 Temmuz’a kadar hukuki itirazlarını yapabilirler.” dedi.
 

Fırsat Projeleri