Deprem Sigortası Yıllık Mı Ödenir?

Deprem felaketinin sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılan sigorta türüne deprem sigortası denir. Peki deprem sigortası yıllık mı ödenir?

Deprem Sigortası Yıllık Mı Ödenir?
25.07.2017 - Salı

Deprem felaketinin sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla yapılan sigorta türüne deprem sigortası denir. Peki deprem sigortası yıllık mı ödenir?

Zorunlu deprem sigortası, deprem felaketinin ardından kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yetkili sigorta acentaları ve şirketleri tarafından yapılıyor. Zorunlu Deprem Sigortası’nın (Dask) teminatı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunuluyor. 

Zorunlu Deprem Sigortası (Dask) olmayan taşınmaz bir mülkün elektrik, su ve doğalgaz gibi abonelik başvuruları da onaylanmıyor. Zorunlu Deprem Sigortası (Dask) yaptırmak için belli bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Bu ücret bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Deprem riski yüksek olan bölgelerde ödenmesi gereken ücret daha yüksek, düşük riskli bölgelerde ise ücret daha az olmaktadır.  

Deprem sigortasının primleri yıllık olarak ödeniyor. Her yıl biten poliçenin yenilenmesi gerekiyor. Deprem sigortasının yenilenmesi Doğal Afet Sigortaları Kurumu web sitesinde şu şekilde yer alıyor: “Bu konuda bir sınırlama olmayıp vadesi biten poliçe istendiği tarihte herhangi bir cezai yaptırım olmaksızın aynı gün itibari ile tanzim edilebilir. Ancak poliçe vadesinin bitim tarihi ile yeni poliçenin tanzim edildiği tarih aralığında teminatsız kalınır. Bu sebeple poliçenin vade bitim tarihinde yenilenmesi önem taşımaktadır.”
 

Fırsat Projeleri