Bolu Belediyesi Ticari Ünite Satıyor

Bolu Belediyesi, Büyükcami Mahalesi'nde yer alan 2 ticari üniteyi ihale usulü ile satışa çıkardı. İhale tarihi ise 12 Aralık olarak açıklandı. 

Bolu Belediyesi Ticari Ünite Satıyor
01.12.2017 - Cuma

Bolu Belediyesi, Büyükcami Mahalesi'nde yer alan 2 ticari üniteyi ihale usulü ile satışa çıkardı. İhale tarihi ise 12 Aralık olarak açıklandı. 

Belediye tarafından yapılan açıklamada mülkiyeti Bolu Belediyesi Başkanlığı'na ait, Büyükcami Mahallesi'nde yer alan 2 dükkanın ihale usulü ile satışa sunulduğu ifade edilerek, satışa sunulan dükkanlar için istenilen toplam satış bedeli 8 milyon 950 bin lira olarak belirlendi. Bu arada açıklamada geçici teminat bedeli 50 bin lira ile 220 bin lira arasında değiştiği de vurgulanarak, kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihalenin 12 Aralık 2017 günü, saat 14.00'da Bolu Belediyesi'nde gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Söz konusu satışın duyurusu ise şöyle: 

"TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazlar ile ilgili bilgiler muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmiş olup ihalesi hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Bolu Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.
 
Sıra No  -  İL -  MAHALLE -  MEVKİİ - CİNSİ     -  HİSSE  -  ORANI  -  İMAR DURUMU  -  ALANI  (m2)  -  MUHAMMEN BEDEL (KDV Hariç)  -  GEÇİCİ TEMİNAT  -  İHALE GÜN VE SAATİ
1 - Bolu    Büyükcami Mahallesi      Yeni Belediye  Binası  2 nolu (İşyeri Dükkan Tam Bodrum kat Zemin Kat Asma Kat (Kat Mülkiyeti)    164,14 363,4 200,59    7.285.000,00 TL 220.000,00 TL 12.12.2017 Saat: 14:00
2  -  Bolu    Büyükcami Mahallesi     Yeni Belediye Binası    5 nolu (İşyeri Dükkan)    Tam 1. Kat (Kat Mülkiyeti) 396,61  - 1.665.000,00 TL 50.000,00 TL 12.12.2017 Saat: 14:15
 
Saat ayarlarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Ulusal saat ayarı esas alınır.
Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:
a) Dış Zarfın İçinde;
1. İç zarf (İçinde fiyat teklifi olacaktır)
2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır)
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu
4. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti
5. Gerçek kişiler için ikametgah belgesi
6. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noter Onaylı) Vekaleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi
7. Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu odalarından ve benzeri makamlardan ihale yılına ait kayıtlı belge ile Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve imza sirküsü (noter tasdikli)
8. Şartname alındı makbuzu
9. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge (Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)
b) Dış Zarfın Sunulması;
1. Dış zarfın üzerinde isteklinin adı soyadı, veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi sıradaki ihaleye katılmak istediği ile sıra numarası ve dükkan numarası olacaktır. (Zarf kapalı ve imzalı olacak)
2. Fiyat teklifinin olduğu iç zarf olacaktır.
İlan olunur"

Fırsat Projeleri