Belediyelerin Emlak Vergisi Çıkmazı

Dünya Gazetesi yazarlarından Nevzat Saygılıoğlu belediyelerin uyguladıkları emlak vergisini değerlendirdi. İşte o yazı…

Belediyelerin Emlak Vergisi Çıkmazı
09.08.2017 - Çarşamba

Emlak vergileri büyük şehirler olmak üzere, pek çok yerleşim yerinde sorun olmaya doğru gidiyor. Arsa, arazi, konut ve işyeri emlak vergileri giderek problem haline geliyor çünkü belediyelerin emlak vergisi değerlerini çok fahiş tutarlarda yükselttiği yönünde şikayetler söz konusu.

Emlak vergisi, genel beyan dönemi olarak adlandırılan dört yılda bir taşınmazların metrekare rayiç bedelleri üzerinden hesaplanıyor. Rayiç bedeller de mevzuatına göre takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Bu bedeller esas alınarak belediyeler tarafından emlak vergileri tahsil ediliyor. Rayiç bedelleri, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılarak bu dört yıl boyunca emlak vergisi tutarları revize ediliyor. 


Emlak Vergisine Esas Rayiç Bedeller Tamam
2018 genel beyan dönemi çalışmaları kapsamında emlak vergisine esas metrekare rayiç bedelleri takdir komisyonları tarafından belirlenmiş ve 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde de belediyelere ve muhtarlıklara gönderilmiş durumda. Demek ki 2018 yılında başlayacak ve 2019, 2020, 2021 yıllarında uygulanacak emlak vergisine esas rayiç bedeller tamamlanmış durumda. Bu rayiç bedellerin fahiş bir şekilde tespit edildiğine ilişkin iddialar gündeme gelince problem başlıyor.


Sorun Nerede?

Burada sorun belediyelerin kör topal eksik aldığı emlak vergilerinin değerlerini çok aşırı yükseltmesinde yatıyor. Bir başka sıkıntı da özellikle muhalefet partilerindeki belediyelerin yeni gelir arayışından ve dolayısıyla zorunlu olarak zam yapmalarından kaynaklanıyor. 
 

Fırsat Projeleri