Ataşehir Belediyesi Arsa Satıyor

Ataşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 3 farklı parselde yer alan arsayı 61.4 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Ataşehir Belediyesi Arsa Satıyor
18.09.2017 - Pazartesi

Ataşehir Belediyesi, mülkiyetindeki 3 farklı parselde yer alan arsayı 61.4 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan duyuruda, mülkiyeti Ataşehir Belediye Başkanlığı'na ait olan Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 farklı parselde yer alan arsa nitelikli taşınmazlar satışa çıkarıldığı bildirildi.
Duyuruda ayrıca 3 farklı parselde yer alan arsalar için gerçekleştirilecek ihale tarihi 3 Ekim Salı günü saat 11.00 ve 5 Ekim Perşembe günü saat 15.00 olarak açıklandı.

Belediye'den yapılan açıklamada ihale detaylarına ilişkin de şu bilgilere yer verildi: 

"Gerçek Kişiler
Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti), Kanuni İkametgâh Belgesi
Geçici Teminat makbuzu, İhale dosyası alındı makbuzu, Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı, Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 

Tüzel Kişilerden
Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri., Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi, Geçici Teminat makbuzu, İhale dosyası alındı makbuzu, Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı, Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri 

1-) İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

2-) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

3-) Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

4-) İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir"

Fırsat Projeleri