İşyeri Ve Daire Kira Sözleşmesi Örneği

Kiralanan daire ya da işyerinin sözleşmesi nasıl yapılır? İşte işyeri ve daire sözleşmesi örneği…

İşyeri Ve Daire Kira Sözleşmesi Örneği
19.06.2017 - Pazartesi

Kira Sözleşmesi Nedir?


Kiraya verilen bir mekanın ya da herhangi bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakmayı ve buna karşılık olarak da kiracının kararlaştırılan kira bedelini mal sahibine ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmeye kira sözleşmesi adı verilmektedir.


Kira sözleşmesi belirli ve belirli olmayan süreler için yapılmaktadır. Belirli süreli olan sözleşme kararlaştırılan sürenin dolmasıyla birlikte herhangi bir bildirim olmadan sona erecek sözleşme türüdür. Diğer sözleşmeler ise beli olmayan süreleri kapsamaktadır. 


Kira sözleşmesi dahilinde kiraya veren kişi kiralananı karar verilen tarihte ve amaçlanan kullanım için elverişli bir durumda teslim etmekten ve kiralama süresince bu durumda bulundurmakla sorumludur. Bununla birlikte yine kiraya veren kiralananın kullanımı ile ilgili olmak üzere kiralama süresince oluşacak yan giderler kiraya verenin sorumluluğundadır. Peki, kira sözleşmesi nasıl doldurulur? İşyeri ve daire kira sözleşmesi örneği ile açıklayalım…

İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesi


Kiraya verilen işyeri ya da daire için kararlaştırılan yükümlülükleri içeren bu sözleşmelerde belirli kurallar belirtilmektedir. İşyeri ve daire kira sözleşmelerinde sözleşme gereği kiraya veren kiralanan mekanı kararlaştırılan tarihte eksiksiz teslim etmekten ve kiralama süresince oluşacak yan masrafları karşılamakta, kiracı ise kullandığı süre boyunca kiralama bedelini eksiksiz ve gününde ödemekten sorumludur. Şimdi sözleşme içeriği hakkında bilgi vermeden önce dikkat edilmesi gereken konulara değinelim…


İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular


Kira kontratının imzalandığı şahsın mal sahibi olduğuna dikkat edilmeli ve kontratta belirtilen ikamet adresinin doğru olup olmadığı belirlenmeli.
Kira bedelindeki artışların ne zaman yapılacağı ve tutarları sözleşmede açıkça belirtilmeli. 
Sözleşme kapsamında kiralayan ve kiraya verenin adı-soyadı ve TC kimlik numarası gibi ana unsurlar açıkça yazılmalıdır. 
Kontrat kiracı ve kiraya veren tarafından birlikte imzalanmalı ve mümkünse bu işlem kefiller huzurunda gerçekleştirilmeli. 

İşyeri ve Daire Kira Sözleşmesi Örneği


Her iki taraf içinde hakların korunmasında önemli rol oynayan daire ve işyeri sözleşmelerinde kiraya veren ve kiralayanın genel bilgileri, kira süresi, kira bedeli, depozito gibi bilgiler yer bulunmaktadır. Aşağıda verdiğimiz işyeri ve daire kira sözleşmesi örneği ile daha açık hale getirelim...

 

kira kontratı

 

kira kontratı
 

FIRSAT PROJELERİ